กศน.อำเภอคลองท่อม

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

Archive for พฤศจิกายน, 2011

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2554

Posted by klongtom บน พฤศจิกายน 10, 2011

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2554
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอคลองท่อม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ค่าย ร.15 พัน 1 อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุชาติ ปัจฉิมเพชร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นประธานในพิธี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.00 น. โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวโสภา สมหวัง นายทะเบียน กศน.คลองท่อม นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่า กศน. ที่ประสบผลสำเร็จในการศึกษามาเล่าประสบการณ์และแนวคิดให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ได้นำไปเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการศึกษาต่อไป ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าฐานความรู้ต่างๆ เช่น ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ EM BALL โดยวิทยากรจาก ปตท., ฐานให้ความรู้ทางวิชาการ, ฐานภาวะผู้นำเป็นต้น รวมทั้งหมดนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม 8 ฐาน นอกจากจะได้ความสนุกสนานและความรู้แล้ว นักศึกษายังได้พบปะพูดคุยสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนใหม่ๆ อีกด้วย เป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษาอีกทางหนึ่ง หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นเวลา 16.00 น. ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน และร่วมถ่ายรูปร่วมกัน

Advertisements

Posted in ข่าวสาร กศน. | Leave a Comment »