กศน.อำเภอคลองท่อม

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

เกี่ยวกับ กศน.อำเภอคลองท่อม

ปรัชญา กศน.อำเภอคลองท่อม
มีความรู้ สร้างกระบวนการคิด ปลูกจิตสำนึก ฝึกทักษะ
วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอคลองท่อม อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ภายใต้ภารกิจ กศน. ภายในปี 2557
อัตลักษณ์ กศน.คลองท่อม
ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจบริการ
เอกลักษณ์ กศน.คลองท่อม
จัดการศึกษาเชิงรุก บุกถึงที่
พันธกิจ
1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. จัดการศึกษาด้านอาชีพในเชิงรุก ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการศึกษาตลอดชีวิต
5. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้สามารถคำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
6. ปรับปรุงและพัฒนาให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ในชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: