กศน.อำเภอคลองท่อม

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ประวัติ กศน.อำเภอคลองท่อม

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองท่อม ตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้       ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2537  ให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษา (สถานศึกษาในระดับอำเภอ)  ในความดูแลของ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2537  โดยมี นางสารภี  หมู่แก้ว  เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ คนแรก  ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2541  คนต่อมาคือ    นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2548 นายวิทยา ทองเนื้อห้า ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2552  และ เมื่อวันที่    3  มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคลองท่อมเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม และนายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองท่อม ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: