กศน.อำเภอคลองท่อม

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ปฐมนิเทศ ม.6 ใน 8 เดือน กศน.อำเภอคลองท่อม

Posted by klongtom บน พฤษภาคม 27, 2013

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษา ม.6 ใน 8 เดือน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมสุริยเทพ เทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม เพื่อชี้แจ้งโครงสร้างหลักสูตร ม.6 ใน 8 เดือน เกณฑ์การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
DSCN0128 DSCN0127 DSCN0126 DSCN0125 DSCN0124 DSCN0123 DSCN0122 DSCN0121 DSCN0120 DSCN0119
 

Advertisements

Posted in ข่าวสาร กศน. | Leave a Comment »

รับสมัครนักศึกษา กศน. 2/2555

Posted by klongtom บน ตุลาคม 10, 2012

รับสมัครนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
มีให้เลือก 1 แบบ
1. แบบพบกลุ่ม (พบกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ชั่วโมง)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ใบ (พร้อมฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (เสื้อเชิ้ตสีขาว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ใบ
5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า ฯลฯ
กำหนดการรับสมัครเรียน นักศึกษาใหม่
วันที่ 1-30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กศน.อำเภอคลองท่อม อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ โทร.075-640115 รับสมัครวัน จันทร์-ศุกร์
หมายเหตุ
1. เอกสารการสมัครเรียนต้องครบตามจำนวนที่ระบุไว้
2. ระดับประถมศึกษา และ ม.ต้น อายุจะต้องครบ 16 ปีบริบูรณ์
(ถ้าอายุยังไม่ครบ 16 ปี ให้ไปขอหนังสือรับรองจากเขตพื้นที่การศึกษามาก่อน ทาง กศน. จึงจะรับสมัครเรียน)
สมัครเรียน ติดต่อได้ที่
1. นายชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง โทร. 087 – 857 – 9450(ครูแบงก์), 081-892-8414(ครูสุ), 083-389-3087(พี่ยิ้ม) กศน.พรุดินนา
2. นางสุมนตรี เหลนเพ็ชร โทร.082-245-6617(ครูย๊ะ) กศน.ห้วยน้ำขาว
3. นางสาวนิภาพร แก้วบุดดา(ครูตู่) โทร.084-852-6511 กศน.ทรายขาว
4. นางจรรยา รักเครือ โทร.082-776-7971(ครูแหม่ม) กศน.คลองท่อมเหนือ
5. นางพิณนภา มาสวัสดิ์ โทร.086-949-8290(ครูพิณ) กศน.คลองท่อมใต้
6. นางชื่นจิตร เอ่งฉ้วน โทร.081-958-8084,086-477-1613(ครูเอียบ) กศน.เพหลา
7. นางอมรรัตน์ น้ำใส โทร.089-207-9943(ครูตู๊ก) กศน.คลองพน

เปิดเทอมวันที่ 1 พ.ย.2555

Posted in ข่าวสาร กศน. | Leave a Comment »

กีฬาสี กศน.อำเภอคลองท่อม ปีการศึกษา 1/2555

Posted by klongtom บน มิถุนายน 24, 2012

Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a Comment »

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต ผู้เรียน กศน.อำเภอคลองท่อม

Posted by klongtom บน พฤษภาคม 29, 2012

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต ผู้เรียน กศน.อำเภอคลองท่อม
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555
ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15

Posted in ข่าวสาร กศน. | Leave a Comment »

รับสมัครนักศึกษา กศน.

Posted by klongtom บน เมษายน 10, 2012

รับสมัครนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
มีให้เลือก 1 แบบ
1. แบบพบกลุ่ม (พบกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 3 ชั่วโมง)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ใบ (พร้อมฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (เสื้อเชิ้ตสีขาว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ใบ
5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า ฯลฯ
กำหนดการรับสมัครเรียน นักศึกษาใหม่
วันที่ 1-30 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กศน.ตำบลพรุดินนา อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ โทร.075-640115 รับสมัครวัน จันทร์-ศุกร์
หมายเหตุ
1. เอกสารการสมัครเรียนต้องครบตามจำนวนที่ระบุไว้
2. ระดับประถมศึกษา และ ม.ต้น อายุจะต้องครบ 16 ปีบริบูรณ์
(ถ้าอายุยังไม่ครบ 16 ปี ให้ไปขอหนังสือรับรองจากเขตพื้นที่การศึกษามาก่อน ทาง กศน. จึงจะรับสมัครเรียน)
กศน.ตำบลพรุดินนา สมัครเรียน ติดต่อได้ที่
1. นายชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง โทร. 087 – 857 – 9450(ครูแบงก์), 081-892-8414(ครูสุ), 083-389-3087(พี่ยิ้ม) กศน.พรุดินนา
2. นางสุมนตรี เหลนเพ็ชร โทร.082-245-6617(ครูย๊ะ) กศน.ห้วยน้ำขาว
3. นางสาวนิภาพร แก้วบุดดา(ครูตู่) โทร.084-852-6511 กศน.ทรายขาว
4. นางจรรยา รักเครือ โทร.082-776-7971(ครูแหม่ม) กศน.คลองท่อมเหนือ
5. นางพิณนภา มาสวัสดิ์ โทร.086-949-8290(ครูพิณ) กศน.คลองท่อมใต้
6. นางชื่นจิตร เอ่งฉ้วน โทร.081-958-8084,086-477-1613(ครูเอียบ) กศน.เพหลา
7. นางอมรรัตน์ น้ำใส โทร.089-207-9943(ครูตู๊ก) กศน.คลองพน

เปิดเทอมวันที่ 16 พ.ค.2555
ปฐมนิเทศ วันที่ 17-18 พ.ค.2555 ณ ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 คลองท่อม

Posted in ข่าวสาร กศน. | Leave a Comment »